• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 21 Μαΐου 2018, 11:42

    άρθρο 4 παρ. 4 Νομίζω είναι λάθος η φράση ''....χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου'' , πουθενά στο νομο δεν αναφέρεται αύξηση χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου.