• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 21 Μαΐου 2018, 11:30

    δεν έχει προβλεφθεί κάτι για εκκρεμείς αιτήσεις που τυχόν έχουν σταλεί στις Περιφέρειες και δεν έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι 1/1/2019