• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 21 Μαΐου 2018, 15:38

    εδώ νομίζω πρέπει να γίνει αναφορά και σε διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το Ν.3419/05 περί Γ.Ε.ΜΗ.