Άρθρο 181 – Γενική διάταξη

Οι παραπάνω ποινικές διατάξεις δεν αποκλείουν την εφαρμογή άλλων γενικών ή ειδικών ποινικών διατάξεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους.

  • 21 Μαΐου 2018, 15:38 | Βασιλική

    εδώ νομίζω πρέπει να γίνει αναφορά και σε διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το Ν.3419/05 περί Γ.Ε.ΜΗ.