• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Φακοντής' | 21 Μαΐου 2018, 17:14

    επειδή η λήξη της θητείας του δοικητικού συμβουλίου προκαλεί ζητήματα ώς προς την νομιμοτητα των επιχειρούμενων πράξεων (επιδόσεις κτλ) θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη ότι η επίδοση στον εκάστοτε τελευαίο εκπρόσωπο της εταιρείας είναι ισχυρές και ότι αυτός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την εταιρεία ανευ άλλου τινος.