• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 22 Μαΐου 2018, 11:38

    Οι ήδη υπάρχουσες Α.Ε. έχουν μια ιστορικότητα και δεν προβλέπεται κάτι για αυτό το θέμα. π.χ. Α.Ε. που συστάθηκε στις Νομαρχίες και ποτέ δεν υπέβαλε πρακτικό Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μ.Κ. (εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1α του Κ.Ν. 2190/20 περί λύσης της εταιρείας)και ξαφνικά υποβάλει στο ΓΕΜΗ ένα πρακτικό Γ.Σ. με θέμα εκλογή ΔΣ. Ποιος θα ελέγξει εάν η καταχώριση αυτή θα είναι σύννομη και ποιος θα ενημερώσει την εταιρεία για την ανωτέρω εκκρεμότητα εάν δεν έχει το ιστορικό της εταιρείας; Μπορεί να μας πει κάποιος τι θα γίνουν τα χιλιάδες αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις Νομαρχίες και κατόπιν στις Περιφέρειες και λόγω τυπικών ελλείψεων δεν έχουν καταχωριστεί; (πχ αύξηση ΜΚ χωρίς να έχει υποβληθεί το τέλος 1/000 επί της επιτροπής ανταγωνισμού ή ανυπόγραφο καταστατικό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή ελλιπής υποβολή ΓΣ). Υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ (ο νόμος 2842/2000 άρθρο 12 παρ.5 προέβλεπε ότι δεν γίνεται καμία καταχώριση στοιχείων ΑΕ εάν δεν προηγηθεί η μετατροπή σε ευρώ). Εάν υποβληθεί μια ΕΓΣ με θέμα εκλογή ΔΣ θα καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ χωρίς να έχει προηγηθεί η μετατροπή σε ευρώ; Ποιος θα ελέγξει την εκκρεμότητα αυτή; Σε δεκάδες ΑΕ έχει λήξει η διάρκεια τους με αποτέλεσμα να τίθενται σε λύση κα εκκαθάριση χωρίς να το έχουν πάρει χαμπάρι και υποβάλλουν στο ΓΕΜΗ πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ. Θα καταχωριστεί αυτή η απόφαση; Ενημερωτικά σας γνωρίζω ότι στο ΓΕΜΗ αδυνατούν να προβούν σε τέτοιο έλεγχο διότι έχουν παντελή έλλειψη γνώσεων του αντικειμένου.