• Σχόλιο του χρήστη 'Οδυσσέας' | 22 Μαΐου 2018, 11:47

    Η εγκυρότητα της ακριβής ταχυδρομικής αλλά και ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας ΑΕ πρέπει να διασφαλίζονται από το καταστατικό της. Θα πρέπει στο άρθρο της έδρας να αναφέρεται η υποχρέωση της ΑΕ, μέσω του ΔΣ, να ενημερώνει το ΓΕΜΗ με τα παραπάνω στοιχεία, ώστε οποιαδήποτε επίδοση εγγράφων, φυσική ή ηλεκτρονική, να θεωρείται έγκυρη. Θα πρέπει οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και η εποπτεύουσα αρχή να επικοινωνούν έγκυρα με τις εταιρείες μέσω της εφαρμογής του ΓΕΜΗ, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.