Άρθρο 07 – Έδρα της εταιρείας

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Ο δήμος αυτός πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 • 31 Μαΐου 2018, 11:42 | Ουζουνίδης Ηλίας

  Πρέπει να προβλεφθεί μια δικλείδα για την υποχρεωτική καταχώρηση του υποκαταστήματος ημεδαπής και του υπευθύνου στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ όταν το υποκατάστημα βρίσκεται εκτός της έδρας της εταιρείας.

 • 27 Μαΐου 2018, 23:05 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος

  Καταστατική υποχρέωση έδρας με ακριβή διεύθυνση, σε αντιστοιχία με την διαδικασία ίδρυσης ικε. Για αλλαγή έδρας εντός δήμου να μην απαιτείται απόφαση ΓΣ, παρά μόνο απόφαση ΔΣ με κοινοποίηση στο ΓΕΜΗ.
  Αλλαγή έδρας με μεταφορά της σε άλλο δήμο να απαιτεί απόφαση ΓΣ με αυξημένη απαρτία.

 • 24 Μαΐου 2018, 10:46 | Βασιλική

  Πρέπει να προβλεφθεί ρητά ως υποχρεωτική η δημοσίευση της Διεύθυνσης των Γραφείων της έδρας με υποβολή σχετικού πρακτικού Δ.Σ.

 • 22 Μαΐου 2018, 11:47 | Οδυσσέας

  Η εγκυρότητα της ακριβής ταχυδρομικής αλλά και ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας ΑΕ πρέπει να διασφαλίζονται από το καταστατικό της. Θα πρέπει στο άρθρο της έδρας να αναφέρεται η υποχρέωση της ΑΕ, μέσω του ΔΣ, να ενημερώνει το ΓΕΜΗ με τα παραπάνω στοιχεία, ώστε οποιαδήποτε επίδοση εγγράφων, φυσική ή ηλεκτρονική, να θεωρείται έγκυρη. Θα πρέπει οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και η εποπτεύουσα αρχή να επικοινωνούν έγκυρα με τις εταιρείες μέσω της εφαρμογής του ΓΕΜΗ, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

 • Προτείνουμε η έδρα να αναφέρεται συγκεκριμένα σε Δήμο, οδό, αριθμό και όροφο για να αποφεύγονται καταστάσεις όπου ψάχνει κανείς να βρει την ακριβή έδρα μιας εταιρείας σε έγγραφα όπως το καταστατικό ή ακόμα και στην πραγματικότητα χωροταξικά και να γίνεται εκμετάλλευση ακόμα και εικονικής έδρας ή παράνομων υποκαταστημάτων γειτονικά της πραγματικής. Πχ Γενικές Συνελεύσεις που έγιναν στον 4ο όροφο ενώ η έδρα ήταν στον 3ο ή αυτοψία στην έδρα ενώ δεν υπάρχει ούτε κουδούνι ούτε καμία ταμπέλα στην είσοδο ή τους ορόφους και ας έχει δώσει το καλώς έχειν η Περιφέρεια και η εφορία όσον αφορά την επιβεβαίωση της έδρας.