• Σχόλιο του χρήστη 'Οδυσσέας' | 22 Μαΐου 2018, 13:02

    "γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15." Δεν το αντιλαμβάνομαι για την περίπτωση της αύξησης, που κολλάει το ελάχιστο ποσό των 25000€ Πραγματικά περίπλοκες οι προύποθέσεις, καλύτερα να μην προβλέπεται ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του υπολοίπου ποσού οφειλής ΜΚ. Αλήθεια πόσες πιστοποιήσεις καταβολής θα πρέπει να γίνουν, όσες και οι δόσεις?