• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 22 Μαΐου 2018, 13:20

    Ο Νόμος 2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, είναι ένας νόμος που παρά τις όποιες ελλείψεις του, κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να ρυθμίσει σημαντικά θέματα στις ανώνυμες εταιρείες και να επιλύνει προβλήματα που τυχόν προέκυπταν εκ των προτέρων διασφαλίζοντας τους μετόχους της, τους πιστωτές της, τρίτους κ.α. Καταργώντας τα περισσότερα άρθρα του με τέτοιον τρόπο και διατηρώντας μόνο ότι αφορά σε συγχωνεύσεις ή μετατροπές κλπ, δείχνουν ότι δεν θέλουν να υπάρχει κανένας έλεγχος, επιθυμούν να τα αφήσουν όλα στην τύχη τους και να λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόματο πιλότο. Αυτό στην πράξη θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θέλει να λύσει, καθώς τα θέματα που θα φτάνουν στα δικαστήρια θα δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία στις εταιρείες και στην καθημερινή τους λειτουργία.