• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 22 Μαΐου 2018, 19:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 2 θα μπορούσαν να προστεθούν και οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Ν.4354/2015. Περαιτέρω, για σκοπούς διεθνών συναλλαγών κυρίως, θα μπορούσαν να προστεθούν και "νομικές οντότητες των οποίων η συνήθης δραστηριότητα είναι η κτήση εμπράγματων και ενοχικών εξασφαλίσεων στο όνομα τους για τους σκοπούς τήρησης αυτών καταπιστευτικά προς όφελος τρίτων" (security trustee)