• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΙΜ' | 23 Μαΐου 2018, 08:46

    Ποιος θα διαπιστώνει τις ψευδείς/ παραπλανητικές δηλώσεις και αντίστοιχα ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα?