• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΙΜ' | 23 Μαΐου 2018, 09:16

    Η τήρησ του αρχείου στο ΓΕΜΗ προβλέπεται ρητά. Θα ισχύσει κάτι αντίστοιχο και για το αρχείο των Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στις Περιφέρειες?