• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 23 Μαΐου 2018, 09:04

    Στο άρθρο 183 προβλέπεται η εναρμόνιση καταστατικού σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (άρα θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αύξηση κεφαλαίου)διαφορετικά η Α.Ε. θα πρέπει να μετατραπεί σε άλλης μορφής εταιρεία.