• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΙΜ' | 23 Μαΐου 2018, 09:21

    Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019 - άρθρο 186 Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά - άρθρο 182 Τελικά από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις?