• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκαίος Σιβιτανίδης' | 23 Μαΐου 2018, 16:33

    Πολύ θετικό βήμα η δυνατότητα επιλογής διαιτησίας. Εύλογες οι προϋποθέσεις εξ αρχής ή ομόφωνης εισαγωγής της ρήτρας διαιτησίας. Μήπως θα ήταν σκόπιμο η ρύθμιση να αναφέρεται και σε συνυποσχετικό;