• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόρα' | 23 Μαΐου 2018, 17:39

    Η προθεσμία απάντησης των 7 με 30 ημερών που παρέχεται στους μετόχους με την παρ. 3 τι εξυπηρετεί, από τη στιγμή που στην παρ. 4 προβλέπεται ότι απόφαση χωρίς συνεδρίαση θεωρείται ότι ελήφθη όταν παρέλθει η προθεσμία των 48 ωρών της παρ. 1;