• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης' | 23 Μαΐου 2018, 18:43

    Χωρίς κρατική εποπτεία και όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ μετόχων αλλά και με τρίτους καθώς και λειτουργίας των ΑΕ να λύνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δοκιμάστηκε με την τροποποίηση του ΚΝ 2190/20 από το Ν 3604/07 και δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην αγορά. Βασικό παράδειγμα η κατάργηση της ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρείας από την εποπτεύουσα αρχή και η αντικατάσταση από την δικαστική λύση δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα αλλά αντίθετα εξέθρεψε φαινόμενα σαν την ΑΕ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ που χωρίς την λύση που τελικά δόθηκε στην κατάρρευση της θα είχε συμπαρασύρει και εκατοντάδες μικρές εταιρείες με ανυπολόγιστες ζημιές στην αγορά.