• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 19:42

    Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτού του άρθρου. Μετοχικός τίτλος θα μπορούσε να αποτελεί μια απλή βεβαίωση (ηλεκτρονική ή έντυπη) της εταιρείας προς τον μέτοχο και να εκδίδεται οποτεδήποτε, με βάση το βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταρεία.