• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 19:07

    Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως, παρελθουσών χρήσεως, έκτακτων αποθεματικών κ.α. όταν καταβάλλονται με μετρητά. Τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπέζης.