• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 19:20

    Να καταργηθεί η έννοια του προσωρινού μερίσματος διότι, οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να μην έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές και πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία (πχ. αρχή δεδουλευμένου), να μην έχουν ληφθεί υπόψη κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία μέχρι το τέλος χρήσης (μείωση τιμών εμπορευμάτων ή προϊόντων) και διότι δημιουργεί προσδοκίες τους επενδυτές που μπορεί να μην ευοδωθούν μέχρι το τέλος της χρήσης.