• Σχόλιο του χρήστη 'Ντίνα' | 23 Μαΐου 2018, 20:21

    Το χρονικό διάστημα που προτείνεται για την τήρηση του αρχείου είναι μικρό. Αυτή τη στιγμή υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης σε κληρονόμους μετόχων ή μελών Δ.Σ. και σε φυσικά πρόσωπα που ήταν μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ. και θέλουν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση, για ανώνυμες εταιρείες που έχουν διαγραφεί ή πτωχεύσει πριν από πολλά περισσότερα χρόνια. Αν δε, καταργηθεί η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών και καταργηθεί το αρχείο τους πολλά φυσικά πρόσωπα δεν θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.