• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 24 Μαΐου 2018, 10:46

    Πρέπει να προβλεφθεί ρητά ως υποχρεωτική η δημοσίευση της Διεύθυνσης των Γραφείων της έδρας με υποβολή σχετικού πρακτικού Δ.Σ.