• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 24 Μαΐου 2018, 13:25

    Το ότι τίθεται προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή των πρακτικών Δ.Σ. συνεπάγεται αυτόματα ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής? δεν πρέπει να γίνει μνεία για διοικητικές κυρώσεις?