• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 24 Μαΐου 2018, 13:29

    δεν θα πρέπει να τιμωρείται αντίστοιχα και ο ορκωτός ελεγκτής που θα συντάσει την έκθεση πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου?