• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ξυλουράς' | 25 Μαΐου 2018, 11:11

    Στην ΥΜΣ στην νέα πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στο πεδίο που αναφέρεται στην διάρκεια, να καταχωρισθούν τα έτη ή η ημερομηνία λήξης της εταιρείας. Η λογική αυτή, θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο άρθρο περί διάρκειας τησ ΑΕ.