• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 25 Μαΐου 2018, 12:35

    Πώς θα διερευνηθεί ότι πράγματι καταβλήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου; Συνήθως δεν αρκεί η διαπίστωση ύπαρξης του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή των λογιστικών εγγραφών ή των δημοσιεύσεων κτλ. Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι ο "αυτοέλεγχος" δεν λειτουργεί. Ιδίως σε αυτές τις περιπτώσεις όπου εγείρονται νομικά ζητήματα, ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης και ουσιαστικός. Το μοντέλο του "αυτοέλεγχου" έχει αποτύχει. Εμείς θα το υιοθετήσουμε;