• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος' | 27 Μαΐου 2018, 23:05

    Καταστατική υποχρέωση έδρας με ακριβή διεύθυνση, σε αντιστοιχία με την διαδικασία ίδρυσης ικε. Για αλλαγή έδρας εντός δήμου να μην απαιτείται απόφαση ΓΣ, παρά μόνο απόφαση ΔΣ με κοινοποίηση στο ΓΕΜΗ. Αλλαγή έδρας με μεταφορά της σε άλλο δήμο να απαιτεί απόφαση ΓΣ με αυξημένη απαρτία.