• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Σωτηριάδης' | 8 Μαρτίου 2024, 21:03

    Είμαι ειδικευόμενος αναισθησιολογίας που είχα εργαστεί αρχικά ως ειδικευόμενος Παθολογίας για 20 μήνες. Το προηγούμενο σχέδιο νόμου δεν με καλύπτει γιατί είχα διοριστεί πριν την ψήφισή του (07/22). Κατά το διορισμό μου είχα συμφωνήσει με το γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου που εργάζομαι, να μην πληρωθώ το διάστημα αυτό των 20 μηνών στο τέλος της ειδίκευσής μου, διάστημα το οποίο ξεκινάει από τον 02/2025. Σε παρόμοια θέση βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι δεκαπέντε συνάδελφοι. Εμείς λοιπόν που πρόκειται να μην πληρωθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά ως τώρα όσο έχουμε εργαστεί ως ειδικευόμενοι αναισθησιολογίας έχουμε πληρωθεί, πως θα εξασφαλίσουμε ότι θα πληρωθούμε; Θα μπορούμε κ εμείς να κάνουμε αυτή την υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα που έρχεται, και όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πληρωθούμε κανονικά; Νομίζω πως χρειάζεται μια αλλαγή το άρθρο ώστε να διευκρινίζεται καλύτερα η περίπτωση που σας αναφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ