Άρθρο 11 Αποζημίωση ιατρών που ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022

Στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022 (Α΄ 142), περί της άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και για όσους ιατρούς επέλεξαν να αλλάξουν ιατρική ειδικότητα, προτού την ολοκληρώσουν, και να ασκηθούν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, και στους οποίους δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 123/1975, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της άσκησής τους στην αρχική ειδικότητα. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να αποζημιωθούν για το χρονικό αυτό διάστημα, υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αίτηση στο νοσοκομείο, στο οποίο ασκήθηκαν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και δεν αποζημιώθηκαν για το χρονικό διάστημα που ασκηθήκαν στην αρχική ειδικότητα.»

  • 8 Μαρτίου 2024, 21:03 | Παναγιώτης Σωτηριάδης

    Είμαι ειδικευόμενος αναισθησιολογίας που είχα εργαστεί αρχικά ως ειδικευόμενος Παθολογίας για 20 μήνες. Το προηγούμενο σχέδιο νόμου δεν με καλύπτει γιατί είχα διοριστεί πριν την ψήφισή του (07/22). Κατά το διορισμό μου είχα συμφωνήσει με το γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου που εργάζομαι, να μην πληρωθώ το διάστημα αυτό των 20 μηνών στο τέλος της ειδίκευσής μου, διάστημα το οποίο ξεκινάει από τον 02/2025. Σε παρόμοια θέση βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι δεκαπέντε συνάδελφοι. Εμείς λοιπόν που πρόκειται να μην πληρωθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά ως τώρα όσο έχουμε εργαστεί ως ειδικευόμενοι αναισθησιολογίας έχουμε πληρωθεί, πως θα εξασφαλίσουμε ότι θα πληρωθούμε; Θα μπορούμε κ εμείς να κάνουμε αυτή την υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα που έρχεται, και όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πληρωθούμε κανονικά;

    Νομίζω πως χρειάζεται μια αλλαγή το άρθρο ώστε να διευκρινίζεται καλύτερα η περίπτωση που σας αναφέρω.

    Σας ευχαριστώ πολύ