• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ζαρογιάννης' | 5 Μαΐου 2015, 14:09

    Ολοι οι εν ενέργεια διασώστες έτσι και αλλιώς έδωσαν συνέντευξη στον γιατρό εργασίας που μας όρισε η υπηρεσία ο οποίος έκανε και τον φακελό μας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω ηλικίας έχουν κάποιο πρόβλημα υγειας?Με αυτούς τι θα γίνει?Και εάν το πρόβλημα που έχουν το πάθανε απο την δουλειά?Δεν πρέπει να το δούμε προσεχτικά αυτό το θέμα?