• Σχόλιο του χρήστη 'φωτης μπαξεβάνης' | 8 Μαΐου 2015, 20:07

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο.. Μετά λοιπόν απο 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθώριο πρακτικής εξάσκησης κρίνει το υπουργείο σας, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, να χορηγείται η παραπάνω άδεια σε όσους απόφοιτους έχουν πιστοποιηθεί με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης». Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου και ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», να δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Για οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο να απαιτείται η κτήση πιστοποίησης «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ώστε να δοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.