Άρθρο 01: Φορείς χορήγησης Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου

Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.

 • 12 Μαΐου 2015, 16:41 | Κολτουκης Στέφανος

  Θερμή θερμοτατη παράκληση προς όλους τους συναδέλφους.Είδαμε και πάθαμε μέχρι να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία.Ας βοηθήσουμε όλοι να ολοκληρωθεί.Υπάρχει διχογνωμία αν πρέπει να την πάρουν όλοι.Ή γνώμη μου είναι η εξής,Είναι τραγικό ότι δουλεύαμε τόσο καιρό χωρίς άδεια.Αν είναι να μας τη δώσουν,ας τη πάρει και η γιαγιά μου,δε με νοιάζει.Έτσι όπως είναι τα πράγματα,πολλές φορές ωφελούνται κάποιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε να ωφεληθούν.Ας ωφεληθούν για άλλη μια φορά και άνθρωποι που δε πρέπει,αρκεί να γίνει η δουλειά.Με εκτίμηση στη γνώμη όλων σας.

 • Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσω της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης απαιτείται πρώτα και κύρια, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και ιδιαίτερα εκείνων των ασθενών που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμός εγκεφαλική παράλυση) και άτομα με ψυχικές αναπηρίες.

  Δυστυχώς όμως και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 62/2007 και ν. 2900/1992), οι διασώστες – πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μη εξαιρουμένων και των διασωστών ιδιωτικών ασθενοφόρων, δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στη μεταφορά ασθενών που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και έχοντας γνώση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.

  Η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης των διασωστών, που αποτελούν το πλήρωμα των ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ επί της μεταφοράς των ασθενών – ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, είναι ολοκληρωτική και αφορά όλους τους διασώστες, ανεξαρτήτως του διπλώματος που διαθέτουν, είτε είναι κάτοχοι διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» είτε του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Τραυματιοφορέων και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το ανωτέρω δίπλωμα, πλην όμως διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία.

  Επίσης, καθολικό αίτημα που τίθεται από το χώρο των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους αποτελεί η μεταφορά των ψυχικά ασθενών για νοσηλεία μέσω των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και όχι μέσω των περιπολικών της αστυνομίας, ακόμα και όταν αυτό απαιτείται βάσει εισαγγελικής παραγγελίας. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας (μεταφορά με περιπολικά, φύλαξη ψυχικά πασχόντων σε κρατητήρια κ.λπ.) συνιστούν σοβαρή απόκλιση από τον σεβασμό στην προσωπικότητα και αξιοπρέπεια του ψυχικά πάσχοντα, σεβασμό τον οποίο ρητά επιτάσσουν το Σύνταγμα, η ΕΣΔΑ, το πλαίσιο του ν. 2071/1992 όπως και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012).

  Από τα προαναφερθέντα, κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο να περιληφθεί μεταβατική διάταξη στο ΠΔ 62/2007, σύμφωνα με την οποία θα καθορισθεί ως απαιτούμενη πράξη στο άρθρο 4 του ανωτέρω Π.Δ. η λήψη κατάλληλων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ψυχικές παθήσεις, ειδικά κατά την ακούσια μεταφορά των τελευταίων σύμφωνα με εισαγγελική παραγγελία.
  Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί με ευθύνη του Ο.Ε.Ε.Κ, η υποχρεωτική επιμόρφωση όλων των διασωστών που αποτελούν πληρώματα ασθενοφόρων ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κατάρτισής τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην ασφαλή μεταφορά των ασθενών ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και ατόμων με ψυχικές αναπηρίες.

 • 11 Μαΐου 2015, 21:32 | ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Στις περιφέρειες καταθέτουν χαρτιά και οι νοσηλεύτες για την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους,εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχω ακούσει κάτι αρνήτικο.οπότε δεν με προβληματίζει η συγκεκριμένη επιλογή (η περιφέρεια να είναι ο φορέας χορήγησης)

 • 11 Μαΐου 2015, 19:22 | Δημήτρης

  Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να την χορηγούν αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας μετά από την προσκόμιση της Πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ ή/και ΕΟΠΠΕΠ. Αυτές είναι οι εντεταλμένες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών και την τήρηση των αρχείων.
  Να σημειωθεί ότι η ειδικότητα ΔΕΝ αφορά μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτήν την ειδικότητα στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ιδιωτικά ασθενοφόρα)

 • 11 Μαΐου 2015, 10:29 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί να μην χορηγείται από την Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και ο έλεγχος να γίνεται από τους ΟΤΑ (α΄ & β΄ βαθμίδος);;
  (Αδειοδότηση ηλεκτρονικά – έλεγχος τοπικά όπως σε κάθε ορθολογικά δομημένη Διοίκηση)

 • 10 Μαΐου 2015, 17:07 | ΜΑΝΟΣ

  Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων, αναρωτιέμαι όμως εάν είναι σωστό και δίκαιο να δοθεί και στους οδηγούς των νοσοκομείων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην δύναμη του εκαβ, η συγκεκριμένη ομάδα δεν είχε επαφή με το επείγον, τουλάχιστον να κάνουν το ταχύρηθμο. Αντίθετα τα πληρώματα των κέντρων υγείας πρέπει και είναι δίκαιο αφού αυτοί πάνε σε επείγον και συντονίζονται απο το εκαβ.

 • 9 Μαΐου 2015, 19:00 | Γεώργιος Λέτσιος

  Δέν γίνεται πουθενά την έκδοση της άδειας να την χορηγήση ο εμπλεκόμενος φορέας και ο λόγος είναι πολύ απλός το ΚΡΑΤΟΣ έχει δημιουργήση την αρμοδία Υπηρεσία για αυτήν την δουλειά εκτός αν θέλουμε να δημιουργήσουμε διαπλοκές και αλισβερίσι

 • 8 Μαΐου 2015, 20:07 | φωτης μπαξεβάνης

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
  Μετά λοιπόν απο 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθώριο πρακτικής εξάσκησης κρίνει το υπουργείο σας, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, να χορηγείται η παραπάνω άδεια σε όσους απόφοιτους έχουν πιστοποιηθεί με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης». Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου και ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», να δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Για οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο να απαιτείται η κτήση πιστοποίησης «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ώστε να δοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • 8 Μαΐου 2015, 00:42 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Να ξεφυγει η διαδικασια απο τη σφαιρα ελεγχου του ΕΚΑΒ, ωστε να μπορει να υπαρχει ελεγχος αν χρειασθει.

 • 7 Μαΐου 2015, 21:26 | Θεόδωρος Ασλανίδης

  Ο φορέας χορήγησης της αδειας πρέπει να είναι ο επίσημος δημόσιος φορέας παροχής τέτοιων υπηρεσιών,εν προκειμένω, το ΕΚΑΒ.

 • 6 Μαΐου 2015, 17:26 | ΣΠΎΡΟΣ ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ

  ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑ ΉΤΑΝ Ο ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΚΔΏΣΕΙ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

 • 6 Μαΐου 2015, 11:15 | Γιώργος Γουζούασης

  Ένας πρέπει να είναι ο Φορέας χορήγησης Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου κι αυτός είναι Ο ΕΟΠΠΕΠ ο οποιος και πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο.
  Ο ΕΟΠΠΕΠ να ορίσει το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται ως πρακτική εξάσκηση (για τους απόφοιτους μη εργαζόμενους) και τα έτη προϋπηρεσίας που απαιτούνται για τους ήδη εργαζόμενους(εννοείται απόφοιτους της σχολής)

 • 6 Μαΐου 2015, 10:21 | φωτης μπαξεβάνης

  Καλημέρα σας . Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
  Μετά λοιπόν απο 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθόριο πρακτικής εξάσκησης, σε οποιοδήποτε ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντιδα, να χορηγήται η παραπάνω άδεια. Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου, ας ορίσετε χρονικό περιθώριο π.χ. δέκα ετών, με την παροδο του οποίου θα δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Ευχαριστώ πολύ το διόρθωσα και το ξαναστέλνω ολόκληρο

 • 6 Μαΐου 2015, 10:43 | φωτης μπαξεβάνης

  συγγνώμη έχω κάνει ένα λάθος. αντι της έκφρασης «εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο», παρακαλώ διορθώστε με «εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
  Θέλετε να ξαναστείλω την πρόταση αποτ ην αρχή;

 • 6 Μαΐου 2015, 10:22 | φωτης μπαξεβάνης

  Καλημέρα σας . Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο.
  Μετά λοιπόν απο 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθόριο πρακτικής εξάσκησης, σε οποιοδήποτε ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντιδα, να χορηγήται η παραπάνω άδεια. Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου, ας ορίσετε χρονικό περιθώριο π.χ. δέκα ετών, με την παροδο του οποίου θα δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Ευχαριστώ πολύ

 • 6 Μαΐου 2015, 09:55 | ΘΕΌΔΩΡΟΣ

  θα ήθελα να σας προτείνω την έκδοση της εν λόγω άδεια, την διαδικασία αλλά και την τήρηση όλων των στοιχείων που προκύπτουν να την αναλάβει ο ενδιαφερόμενος φορέας, εν λόγω το ΕΚΑΒ.