• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 11 Μαΐου 2015, 10:18

    Στον 21ο αιώνα η υποβολή αίτησης σε χάρτινη μορφή είναι αρχαία πρακτική περασμένων αιώνων. Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής-έγκρισης στα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών (όπως το Σ.ΗΛ.Υ.Α. της ΕΕΤΤ) κεντρικά στην Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ακόμη καλύτερα: για όλα τα επαγγέλματα όπου απαιτείται αδειοδότηση, ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Υπουργειο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Μεταρρύθμισης)