• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 11 Μαΐου 2015, 19:14

    Σωστό εάν και εφόσον ως πιστοποιητικό υγείας νοείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό για τα καταστήματα π.χ. υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη μεταδιδομένων νοσημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα θιγούν όσοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται ήδη σε αυτήν την ειδικότητα στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα Το ποινικό μητρώο αποτελεί δικαιολογητικό το οποίο περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα αναζητούμενα από την υπηρεσία. Η ταυτότητα μπορεί να είναι και απλή φωτοτυπία αφού ο έλεγχος της γνησιότητα της εντάσσεται στο νόμο περί απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών της 26/3/2014 (κατάργηση επικυρωμένων αντιγράφων κλπ κλπ)