• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΗΣ' | 11 Μαΐου 2015, 20:35

    Θα ήθελα να προτείνω το εξής: Άρθρο 02: Το 1. ζ. «πιστοποιητικό υγείας» να είναι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή εφόσον δεν απασχολείται στους τομείς απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 62 άρθρο 2/2007. Η τρέχουσα απασχόληση να πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του ΕΚΑΒ και το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.