• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΒΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ' | 10 Ιουλίου 2015, 10:33

    Άρθρο 2-2-α και 2-2-β: Θα έπρεπε να προσδιορίζεται τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι δύο προδιαγραφές συγκρούονται. Η απλή αναφορά σε “συνδυασμό προδιαγραφών” δεν αρκεί. Η λογική επιβάλλει να υπάρχει μόνο μία σειρά προδιαγραφών και το προτεινόμενο π.δ. να καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη των π.δ. 517/1991 και 235/2000, διότι οι προδιαγραφές αυτών είναι παρωχημένες και παντελώς ανεπαρκείς για τη σύγχρονη λειτουργία εργαστηρίων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πρακτικά, η παράγραφος 2β περιττεύει, δεδομένου ότι στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 15, παρ. 3) αναφέρεται ρητά ότι οι αντίθετες διατάξεις καταργούνται. Το μόνο που θα είχε νόημα είναι να διατυπωνόταν μια διάταξη που θα επέτρεπε στις Μ.Ι.Υ.Α. εντός νοσοκομείων και κλινικών να έχουν κοινή γραμματεία και κοινούς χώρους αναμονής και υγιεινής με τους χώρους της Μ.Ι.Υ.Α.. Οι κρίσιμοι χώροι και ο κρίσιμος εξοπλισμός (π.χ. των εργαστηρίων) πρέπει να έχουν τις ίδιες, υψηλού επιπέδου προδιαγραφές, οπουδήποτε κι αν στεγάζεται η Μ.Ι.Υ.Α. ανά την επικράτεια.