• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΒΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ' | 10 Ιουλίου 2015, 11:49

    Άρθρο 6, παρ. 1: Ποιοι είναι οι “αρμόδιοι φορείς” της παραγράφου 1-β-2; Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να εξειδικευθεί π.χ. επιστημονικές εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις… ή να διατυπωθεί απλούστερα, π.χ. “…που πιστοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεις συμμετοχής.” (το ίδιο ισχύει και για την αντίστοιχη διάταξη στα δύο επόμενα άρθρα, περί βιολόγων και περί μαιών).