• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΒΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ' | 10 Ιουλίου 2015, 11:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 16, παρ. 1, περ. β, εδ. 2 Υπάρχει μια ανακολουθία του κειμένου, η οποία πρέπει να διορθωθεί, ως προς το χρονικό διάστημα έκδοσης της άδειας από την Ε.Α.Ι.Υ.Α.: στο άρθρο 13 παρ. 1 το διάστημα αυτό ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, ενώ στην παρούσα μεταβατική διάταξη το εν λόγω διάστημα ορίζεται σε έξι (6) μήνες.