• Σχόλιο του χρήστη 'ILGI' | 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:54

    Σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000, Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης είναι η σχολή που είναι εφοδιασμένη με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό τη διδασκαλία - εκπαίδευση (θεωρητική - πρακτική) όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη(Αντίστοιχα Ναυαγοσώστης είναι ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.). Άρα η Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000 δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης που λειτουργεί σύμφωνα με την υπό σχέδιο ΥΑ καθώς αντίκειται στην αποκλειστικότητα του σκοπού της.