• Σχόλιο του χρήστη 'Αρχιμήδης' | 30 Μαρτίου 2016, 14:41

    Στο 3α. "Αποχωρητήρια Ο αριθμός και η κατασκευή των αποχωρητηρίων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων προσωρινά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.", θα σας παρακαλούσα, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, να διευκρινήσετε αν τα χημικά-βιολογικά αποχωρητήρια επιτρέπονται γενικά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων ή μόνο στους υπαίθριους εκείνους όπου δεν από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων. Μπορεί πραγματικά να ακούγεται ανόητο, αλλά μου έχει τύχει υπάλληλος υγειονομικής υπηρεσίας να ερμηνεύει την υφιστάμενη νομοθεσία κατά το δοκούν για το ίδιο θέμα, δημιουργώντας σοβαρότατο πρόβλημα σε πελάτη μου για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, καλό θα ήταν να συσταθεί υπηρεσία ή ομάδα η οποία θα μπορεί να απαντήσει απευθείας (με email, ταχυδρομείο, fax ή έστω τηλεφωνικά), έννομα και έγκυρα σε ερωτήματα επαγγελματιών του χώρου, σε περιπτώσεις διαφωνιών με υπαλλήλους των εκάστοτε περιφερειακών υπηρεσιών. Αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την τάση να "ερμηνεύουν" τη νομοθεσία, αντί ζητούν επεξηγήσεις από ανώτερα όργανα όταν δεν είναι σίγουροι για κάτι, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αλλοπρόσαλλες καταστάσεις.