• Σχόλιο του χρήστη 'Υγιεινολόγος' | 4 Απριλίου 2016, 18:33

    1. Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα. Να προστεθεί και για τις επιχειρήσεις προχείρου γευμάτος, π.χ. λουκουματζίδικα, κλπ. 2. Για την πλύση τροφίμων και σκευών για το πλήρες γεύμα θα υπάρχει ένα τετραπλό σύστημα νεροχυτών ή ένα τριπλό σύστημα νεροχυτών και πλυντήριο. Να αναφερθεί πόσοι νεροχύτες για σκεύη θα είναι βαθιοί. 3.Δεν αναφέρεται αν θα είναι ποδοκίνητος ή θα έχει άλλο αυτόματο σύστημα ο νιπτήρας για τα χέρια. 4.Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη Λείπει η λέξη επιμόλυνση. 5. Η παροχη ζεστού κρύου νερού δεν αναφέρεται πάντα.