• Σχόλιο του χρήστη 'Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc' | 6 Απριλίου 2016, 15:59

    Παράγραφος Α. 1-2, β «Οι επιχειρήσεις πλήρους γεύματος θα διαθέτουν υποχρεωτικά απαγωγικό σύστημα.» Πιστεύω θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος, εφόσον παρασκευάζουν φαγητά ( όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5, παρ.10). Μετά από τόση προσπάθεια για τους ποδοκίνητους νεροχύτες ξαφνικά εξαφανίζεται ο όρος και αντικαθίσταται «με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο». Θα πρέπει να γίνει περισσότερο σαφής η αναφορά αυτή. Σε όλη την παράγραφο δεν υπάρχει πουθενά ο όρος «προσφοράς πρόχειρου γεύματος» παρά μόνο στον τίτλο. Και η πρώτη παράγραφος ξεκινά με αναφορά μόνο στις «επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος». Θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και στις δύο υποκατηγορίες ώστε να είναι πιο ξεκάθαρες οι απαιτήσεις.