• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc' | 7 Απριλίου 2016, 08:12

    Τι θα ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Χώρου Παραστάσεων ή Άδειας Παράστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4229/ 2014 ΦΕΚ 8 Τ΄Α ; Σε πόσα dB δύναται να παίζουν;