• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Α.' | 10 Απριλίου 2016, 16:36

    1. Συμφωνώ με όσους αναφέρονται στο θέμα της μουσικής. Η Α5/3010 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της (απαίτηση για πολυδάπανο εξοπλισμό εκ μέρους των υπηρεσιών, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που οδηγούν στη χρήση πλασματικών στοιχείων κλπ). Επίσης, η επιμόρφωση των υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων από τη χρήση μουσικής κρίνεται αναγκαία. 2. Κατά τη γνώμη μου, ο κατά κεφαλήν χώρος των 0,65 m2 στον υπαίθριο χώρο ΚΥΕ είναι μικρός. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να αλλάξει το ισχύον 1,2 m2/εξυπηρετούμενο άτομο.