• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Α.' | 10 Απριλίου 2016, 16:39

    1. Επειδή σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων γίνεται αναφορά στη διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθεί και στην περίπτωση των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων. Ισχύουν όσα γνωρίζουμε για την υποβολή γνωστοποίησης ή έχει αλλάξει κάτι; 2. Επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεση καφέ για διερχόμενους πελάτες από επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (εφόσον επιτρέπεται το στύψιμο φρούτων για παρασκευή χυμών και η έψηση κοτόπουλων); Αν ναι, με ποια διαδικασία και όρους; 3. Στην περίπτωση που είναι επιτρεπτή η πώληση ευαλλοίωτων μη συσκευασμένων τροφίμων επί αυτοκινήτου, κατά τα γνώμη μου θα πρέπει να προβλέπεται τρόπος πλύσης των χεριών του πωλητή και των εργαλείων. 4. Στις λαϊκές αγορές καλό είναι να αναφέρεται αν επιτρέπεται η απολέπιση και ο εκσπλαχνισμός των πωλούμενων ψαριών. 5. Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση περίπτερου ίσως θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση για χρήση αποχωρητηρίου.