• Σχόλιο του χρήστη 'Καπίρης Μάρκος' | 14 Απριλίου 2016, 08:14

    Στο άρθρο 14, στα κέντρα διασκέδασης, η σωστή διατύπωση είναι «ανεξαρτήτως δυναμικότητας» και όχι «ανεξαρτήτου»