• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)' | 15 Απριλίου 2016, 11:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ. 2: Η υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης για τη χορήγηση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών αποτελεί ένα πρόσθετο δικαιολογητικό που δεν διευκρινίζεται και αυξάνει το μέγεθος της γραφειοκρατίας και προτείνεται να αφαιρθεί.