• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)' | 15 Απριλίου 2016, 11:48

    Παρ. 1: Σημειώνεται ως θετική η προσθήκη της έψησης κοτόπουλου στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Προτείνεται όμως να γίνει ρητή αναφορά για δυνατότητα εγκατάστασης εντός του καταστήματος τροφίμων ή της υπεραγοράς: 1.Αρτοποιίας και νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, και όχι μόνο πρατήριου άρτου, στα οποία επιτρέπεται η πώληση άρτου και αρτοσκευασμάτων. 2.Τμήματα περάτωσης έψησης (bake off) και προπαρασκευασμένων φαγητών και ετοίμων κοτόπουλων. 3.Η πώληση ειδών άσχετα με τα τρόφιμα (οικιακής χρήσεως κτλ) σε διαφορετικές θέσεις εντός του καταστήματος. Παρ. 1: Προτείνεται να προστεθεί στο συγκεκριμένο σημείο η φράση: Δεν απαιτείται χωριστή άδεια για προσθήκη δραστηριότητας πρόχειρου γεύματος το τμήμα έψησης κοτόπουλων και πρόχειρου γεύματος Παρ. 1: Υποχρεώνει τη χρήση καταγραφικών σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους, ενώ οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης επικαλούνται τον Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ-ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003) όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των καταγραφικών σε θαλάμους με δυναμικότητα άνω των 10m3 Να αφαιρεθεί η λέξη «αποστράγγισης», διότι δεν είναι κατασκευαστικά αποδεκτή η τοποθέτηση σιφωνίων σε θαλάμους ψύξης (π.χ. θάλαμος κατάψυξης) •Λόγω του ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα τ.μ. των τμημάτων προτείνεται να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι στα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ που με σχεδιαγράμματα θα καθορίζουν πρότυπα σχεδιασμού έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε αυθαίρετες παρεμβάσεις από το υγειονομικό. •Στην ανάλυση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πιο λεπτομερής περιγραφή και όχι με την αναφορά «κατάλληλα – επαρκή κλπ». •Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η έκθεση και πώληση κηπευτικών και φρούτων, εκτός οικοδομικής γραμμής, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, καθ’ όσον αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις σαν χώρος κύριας χρήσης. Παρ 2 και 3: Σε σχέση με τους αυτόματους πωλητές: παρ. Β, ζητείται να διευκρινιστεί ο όρος «άλλη διαδικασία»; Παρ. 2 και 3: Προτείνεται η έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για το συγκεκριμένο αυτόματο πωλητή να βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος και όχι την επιχείρηση όπου έχει εγκατασταθεί.