• Σχόλιο του χρήστη 'Καπίρης Μάρκος' | 16 Απριλίου 2016, 06:58

    Στην παράγραφο "Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών" πρέπει να προστεθεί κάπου η δυνατότητα να αναγράφεται στην άδεια μουσικής των "λοιπών επιχειρήσεων" η δυνατότητα χρήσεως μουσικής έως του ορίου όχι μόνο των 80 dB(A) που είναι σήμερα, αλλά και έως οποιουδήποτε ορίου μικρότερου των 80, ανάλογου με την υπάρχουσα στο κτίριο ηχομόνωση, και το οποίο μπορεί να καθορίζεται μετά από μια απλή ηχομέτρηση με χρήση του ροζ θορύβου ή ακόμα και με μια απλή τεχνική έκθεση που θα αιτιολογεί και θα ζητάει το χαμηλότερο όριο με ευθύνη του καταστηματάρχη και του μηχανικού που θα τη συντάξει. Με άλλα λόγια, όταν ένα κατάστημα κάνει χρήση χαμηλής μουσικής εως του ορίου π.χ. των 67 dB(A) και η ηχομόνωσή του αρκεί για το όριο αυτό αλλά δεν επαρκεί για τα 80 dB(A), τότε θα αναγράφουμε στην βεβαίωση καταλληλότητας χρήσεως μουσικής οτι το συγκεκριμένο κατάστημα δύναται ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 67 dB(A), και όχι να υποχρεώνουμε τον καταστηματάρχη να προβεί σε δαπάνη π.χ. 10.000 ευρω εν μεσω κρίσης και χωρίς λόγο για να αλλάξει όλα τα τζάμια και τα κουφώματα, ή να λάβει άλλα μέτρα πρόσθετης ηχομόνωσης, αφού ούτως ή άλλως δεν σκοπεύει (αλλά και αποδεδειγμένα δεν συμβαίνει) να κάνει χρήση μεγαλύτερης των 67 dB(A) έντασης. Το ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και όταν ένα λοιπό κατάστημα έχει αρκετή ηχομόνωση άστε να μπορεί να παίξει εντός αυτού με 85 ή 90 dB(A), αλλά ας μην το προτείνω κι αυτό, διότι κινδυνεύω να θεωρηθεί οτι εισάγω καινά δαιμόνια. Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι απλό, πρακτικό και ουσιαστικό, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, δεν αντίκειται επί της ουσίας στην Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη αλλά συμπληρώνει αυτήν με κάτι που θεωρείται αυτονόητο και θα έπρεπε ήδη προ πολλού να είχε εφαρμοστεί. Η δε Α5/3010/1985 παρεμπιπτόντως πρέπει να επισημάνω οτι χρειάζεται πάραυτα αντικατάσταση ή έστω συμπλήρωση και επικαιροποίηση. Και εδώ παρακαλώ να λάβετε υπόψιν και το λεχθέν και γεγραμμένον από πολλών αιώνων, οτι δεν φτιάχνεται ο άνθρωπος για να υπηρετεί το νόμο, αλλά ο νόμος για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Μάρκος.